zaterdag 5 april 2008

Gevaren bij Jeugdzorg:


Luister naar een arts over Jeugdzorg en de Rechtsstaat...:

Ga naar de SDN-site en klik op de foto van N.Mul en klik later ook op die van Arlette, en luister en huiver.

Dit kan u dus overkomen wanneer u naar het te brede BJz stapt met een hulpvraag, of wanneer u vals beschuldigd wordt.
Met adoptiekinderen met achtergronden als genoemd in bijv. Netwerk.tv, is de kans groot dat u eens hulp moet zoeken, maar doe dat niet bij BJz, dus.
Kijk bij Basictrust.com , of vraag de WAN bij SAV in Utrecht (www.adoptie.nl).
We staan een diagnostisch AdoptieBehandelingsCentrum voor, vindbaar en specifiek deskundig, maar de overheid draalt.

3 opmerkingen:

adoptie zei

Vernieuwd: Met zoeken op internet naar "bureau jeugdzorg" komt u veel messtanden tegen door ondeskundigheid in zo'n BJZ. Het beleid dient verbeterd te worden: er moet een valide diagnostisch rapport aan een UITHUISPLAATSING (OTS+UHP) ten grondslag liggen, en dat vergeet BJZ heden nog.
OUDERS: weest toch op tijd gewaarschuwd. Met kennis vooraf kan het beter gaan.
Wees niet enkel optimistisch, maar bereid u voor!!! -TS

adoptie zei

"Messtanden" moet natuurlijk zijn: misstanden, maar dat mes kan in der daad gevoeld worden wanneer BJZ je kind 'rooft' zonder diagnostiek en met roddel als argument. Dat heet dan OTS en uithuisplaatsen in het belang van het kind, maar BJZ bedacht niet dat dit belang juist is: het ontwikkelen, wat het best kan in zijn veilig-bekende omgeving thuis, evt. met hulp.
Het is vreemd dat bij uithuisplaatsen geen rekening wordt gehouden met hechting. Dat is juist een fundamenteel belang van het kind.
BJZ vergeet eerst middels VIB (video-interactie-begeleiding) thuis degelijk onderzoek te doen. Wat gepraat van u kan leiden tot suggestieve argumenten, en wordt als indicatie aan de rechter voorgelegd; dit is geen diagnostische weg!

adoptie zei

Ik raad ouders aan bij een hulpvraag naar een BIG-geregistreerd deskundige te gaan.
Dat is veiliger en het belang van het kind wordt meer integraal bekeken.
Een geregistreerde adoptiedeskundige staat onder tuchtrecht en beroepsethiek. Dat maakt dat er minder fouten gemaakt worden, en dat is beter voor uw kind!
Laat u niet verleiden naar BJZ te stappen! Dat is Russisch roulette! Men kan het daar treffen, maar het niveau is te laag voor het belang van het kind wanneer er een gedragsprobleem speelt.