vrijdag 9 november 2007

Rapporten over Meiling en Justitie verschenen op 7-11-2007

Onder de Link's (< hiernaast bij i.) staat een link doorverwijzend naar een site van Adoptie Ouders Overleg.nl (onder de knop Brieven) waar de rapporten n.a.v. 'India' kunnen worden gelezen. ) ...
Netwerk besteedde aandacht aan de conclusies en had een gesprek met Meiling daarop, op www.netwerk.tv, bij Zoek "adoptie" invullen en klik op Zoek, en zie:

-Netwerk: -Eerste resultaten onderzoek adoptie-schandaal India:
Afgelopen mei 2007 onthulde Netwerk een adoptie-schandaal in India waarbij mogelijk vijftig adoptiekinderen in Nederland betrokken zijn. Minister Hirsch Ballin stelde meteen twee onderzoeken in naar de mogelijke misstanden in India; de Inspectie Jeugdzorg onderzocht de rol van adoptiebureau Meiling en de commissie Oosting onderzocht de handelswijze van het ministerie van Justitie. Vandaag werden de eerste resultaten van de onderzoeken gepresenteerd aan de minister van Justitie. In Netwerk uitgebreid aandacht voor het onderzoek.

-Resultaten:
Uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat het toezicht vanuit de overheid op de stichting Meiling onvoldoende is geweest. Het bemiddelingsbureau zelf heeft in het verleden ook te weinig gecontroleerd of de adoptiekinderen wel in Nederland opgenomen mochten worden. Minister Hirsch Ballin kondigde vandaag aan het toezicht op adoptie vanuit het buitenland te verbeteren.

-Herroeping adoptie?:
Professor familierecht Paul Vlaardingerbroek onderzocht of de Nederlandse ouders hun geadopteerde kind kunnen kwijtraken, wanneer zou blijken dat de adoptie illegaal was. Hij concludeert dat herroeping waarschijnlijk niet aan de orde is. Hij stelt hier wel bij dat de ouders ter goeder trouw moeten hebben gehandeld en dat de rechter het uiteindelijke besluit neemt over herroeping van adoptiezaken.

-Eerdere reportages:
In mei bracht Netwerk het adoptie-schandaal aan het licht toen de Indiase politie een adoptiekind, dat al zes jaar in Nederland was, terugeiste voor DNA-onderzoek en hereniging met de ouders. Het kind was niet vrijwillig afgestaan. Ruim vijftig andere kinderen zijn ook illegaal geadopteerd. (22+23/5, 5/6 en 20/9/2007)

-In de uitzending:
Netwerk was aanwezig bij de persconferentie waar de eerste onderzoeksresultaten werden gepresenteerd. In de studio geeft de voorzitter van Meiling, Marlies Lambers, neen: Co Paulus, een reactie op het onderzoek van de Inspectie Jeugdzorg.

Geen opmerkingen: